Antennitv.fi ja digita.fi -verkkopalvelun käyttöehdot


Digita Oy:n ylläpitämiin, osoitteessa antennitv.fi ja digita.fi sijaitseviin internetsivuihin (jäljempänä ”Sivut”) sovelletaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan ehtoja avaamalla jonkin antennitv.fi tai digita.fi -verkkopalvelun Sivun. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan.

Antennitv.fi ja digita.fi -verkkopalveluiden Sivut sisältävät tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua materiaalia. Verkkopalvelu itsessään on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti näissä käyttöehdoissa myönnetä, pidätetään. Käyttäjällä ei siten ole oikeutta tallentaa, kopioida, levittää, näyttää julkisesti tai muuten kaupallisesti hyödyntää Sivuja tai niiden osia missään muodossa ilman Digita Oy:n tai muun oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus katsella ja lukea Sivuja sekä tulostaa Sivuja tai Sivujen osia omaa henkilökohtaisesta käyttöä varten.

Antennitv.fi ja digita.fi -verkkopalveluiden Sivut toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Digita Oy ei takaa sitä, että Sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Digita Oy ei anna mitään takuuta Sivujen saatavuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Digita Oy ei siten vastaa tarjotun verkkopalvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Digita Oy ja muut sisällöntuottajat pidättävät itselleen oikeuden tehdä Sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

Käyttäjällä voi olla Sivujen kautta pääsy muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin sivuihin, palveluihin tai sisältöön, jonka käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen tai sopimusten hyväksymistä. Digita Oy ei ota minkäänlaista vastuuta niiden sivujen/Sivujen sisällöstä, joihin on linkkiyhteys antennitv.fi ja digita.fi-sivujen kautta ja/tai jotka on tehty jonkun muun kuin Digita Oy:n toimesta.

Lähettämällä aineistoa jollekin Digita Oy:n palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivujen välityksellä, Käyttäjä myöntää Digita Oy:lle oikeuden maksutta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa lähetetty aineisto yleisön saataviin. Digita Oy ei vastaa Käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä.

Digita Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehtoihin tai Digita.fi-verkkopalveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu avoinna arkisin klo 10-15.

Ennen yhteydenottoa voit tarkastaa vika- ja häiriötiedot täältä.
Soita 0800 181 181